Utskicket från Svensk Infrastruktur (SI)

Som ni säkert redan lagt märke till har SI har fått tillräckligt underlag och lägger nu fiber i området. Planering och genomförande sker i tvåveckorsperioder och starten för första perioden är 12:e oktober. I samband med perioderna skickar SI ut information till berörda fastigheter.
I första utskicket fanns ett fel i materialet. Det stod att kommunen återställer asfalteringen – det är inte korrekt. SI själva kommer återställa asfalten.

Två saker att tänka på för oss medlemmar:

  • Det blir en intensiv höst där SI kommer ha entreprenadmaskiner, personal, material osv längs vägarna.  Vägarna är smala och deras arbete måste kunna göras samtidigt som skolbuss, sopbil och vi själva skall kunna använda vägarna. Visa varandra hänsyn och respekt under byggtiden.
  • Prata med era grannar så att alla fått del av SI’s erbjudande. Det är upp till var och en att själva bestämma hur man vill ha det. (Fibra har också skickat ut information men med nuvarande teckningsgrad för SI kommer troligen Fibra inte få tillräckligt underlag att jobba med. Men, som sagt, var och en bestämmer själv.)

Samfällighetsföreningen följer arbetet och kommer ha dagliga avstämningar med SI. Vidare bevakar vi att vägen återställs efter genomfört arbete (besiktning är redan gjord i området och sträckning för fibern är godkänd av kommunen och föreningen).

Information om pågående arbeten, eventuella avstängningar osv kommer SI delge berörda fastigheter brevledes vartefter.

Grus till våra vägar

För ett par veckor sedan har föreningen fått grusleveranser. Syftet är att gruset skall användas av medlemmarna för att laga enklare skador på vägarna t.ex. ”potthål”.

Det är tre högar: En på Jungfruhamnsvägen (nära infarten från Lilla Munkhammarvägen), en på Höghammarvägen (även den nära infarten från Lilla Munkhammarvägen) samt en ungefär där Sjöhammarvägen övergår till Björkhammarvägen.

Föreningen välkomnar fibernätsinitiativ

Som de flesta av er säkert har märkt så är vårt område föremål för utbyggnad av fibernät. Styrelsen ställer sig positiv till att utveckla vårt område med fibernät och kommer ge de tillstånd som krävs för att genomföra detta. Vid en eventuell fiberinstallation kommer styrelsen ha talan i projekteringen beträffande fibergrävarbeten i och intill våra vägar.

En rekommendation är att samtliga tar sig tid till att sätta sig in i frågan och ta diskussionen med säljare från olika bolag. Oavsett vem det blir som gör arbetet tycker vi att det är viktigt att informera om att detta är på gång, vi vill ju inte att någon medlem missar informationen om att fiber är på gång.

Just nu är I synnerhet aktören Svensk Infrastruktur aktiv i vårt område och knackar dörr för att samla in anmälningar/avtal för uppkoppling mot deras fibernät. Säljare på Svensk Infrastruktur har meddelat att sista datum för anmälan är onsdagen den 30:e september 2015.

Sopning och hantering av grusvägar

  • Sopning av sand på våra asfalterade vägar är på gång.
  • Det blir också årligt underhåll av alla grusvägar vecka 19 vilket innebär grusning, sladdning, saltning och vattning.

För att underlätta dessa arbeten ber vi er se till att inga bilar, vagnar eller andra saker står i vägen.

Tonnagebegränsning fr.o.m. 2015-03-08

Tjällossningen har börjat och det betyder problem för våra vägar. Därför begränsas bruttovikten på våra vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening till 4 ton enligt 10 kap 10§ trafikförordningen 1998:1276.
Begränsningen gäller fr.o.m. 8:e mars 2015 och tills vidare.

Trafikmätning oktober 2014

Under perioden 7-15/10 genomförde vi en trafikmätning på Väsbyvägen. Mätningen genomfördes med hjälp av kommunen och nu har deras rapport kommit. Sammanställningen av resultatet hittar ni här. Rapporten i sin helhet finns hos styrelsen. Med anledning av resultatet kommer detta tas upp på stämman i februari 2015.