Grus till våra vägar

För ett par veckor sedan har föreningen fått grusleveranser. Syftet är att gruset skall användas av medlemmarna för att laga enklare skador på vägarna t.ex. ”potthål”.

Det är tre högar: En på Jungfruhamnsvägen (nära infarten från Lilla Munkhammarvägen), en på Höghammarvägen (även den nära infarten från Lilla Munkhammarvägen) samt en ungefär där Sjöhammarvägen övergår till Björkhammarvägen.