Trafikmätning oktober 2014

Under perioden 7-15/10 genomförde vi en trafikmätning på Väsbyvägen. Mätningen genomfördes med hjälp av kommunen och nu har deras rapport kommit. Sammanställningen av resultatet hittar ni här. Rapporten i sin helhet finns hos styrelsen. Med anledning av resultatet kommer detta tas upp på stämman i februari 2015.