Mälhammarvägen stängs av helt fr.o.m. tisdagen 30/7 t.o.m. torsdagen 1/8

Föreningen har anlitat entreprenör som kommer utföra mark-, väg- och räckesarbeten i området runt bäcken (vid ”Lilla vita bron”).
Under V30 påbörjas förberedande arbeten.
I mitten av V31 (31/7-1/8) hålls vägen helt stängd för att arbetet skall kunna utföras snabbt, säkert och effektivt med kortast möjliga störning för medlemmar i vår förening och andra som använder vägen för att ta sig vidare mot exempelvis Mälhammar. Avstängningen gäller såväl fotgängare, cyklister som andra fordon. Blåljusverksamheter, sopbilen etc. är informerad om avstängningen. Respektera att detta kommer vara en arbetsplats.
Återstående arbete utförs fram t.o.m. 15/8 då arbetet enligt plan skall vara färdigställt. Om det sker förändringar av tidplanen kommer det meddelas här på webbplatsen – men avsikten är att i alla fall avstängningen ska ligga fast i planen för allas möjlighet att planera och för att inte äventyra säkerhet på arbetsplatsen.

Karta
Schematisk kartbild som visar var avstängningen sker.

Avstängningen berör främst boende i och besökare till Lilla Munkhammar respektive Mälhammar. Skyltning och omledning av trafik sker via Tumbo.
(Klicka på bilden för att förstora den.)

Besvärligt väglag

Det råder besvärligt väglag och det är stora svårigheter med halkbekämpning, inte bara i föreningens vägnät utan rent generellt i regionen och i landet.
Med anledning av det har styrelsen valt att sätta in extra åtgärder för att göra situationen bättre. En sådan åtgärd är att vi under kommande vecka (vecka 2) kommer vi ta in plog- och saltbil i området under förutsättning att det blir lite varmare. Detta för att kunna få bort is och spår och på så vis förbättra väglaget på basvägen.
Vänligen var extra försiktiga på grund av det svåra väglaget. Tack för er förståelse och samarbete.

Gång- och cykelvägen är upprustad

Krutstigen

I enlighet med stämmans budgetbeslut har gång- och cykelvägen förbi ”krutkällaren” nu rustats upp. Området närmast in på stigen har rensats från sly och dåliga träd, vidare har sträckan försetts med belysning.
Syftet är naturligtvis att öppna upp och göra promenadstråket mer inbjudande och tryggare, men också att göra det enklare och säkrare för fotgängare och cyklister att ta sig upp mot Munkbron via Krutstigen och vidare på Abborrvägen istället för att trängas med fordonstrafiken på Väsbyvägen.
Tipsa varandra om den nya möjligheten!

Skadegörelse

Vårt område har blivit utsatt för skadegörelse och klotter. Bl.a. har färg sprayats på trafikskyltar, sandlådor, elskåp och belysningsstolpar vid Abborrvägen, Väsbyvägen, Karpvägen och infarten vid järnvägsbron.
Händelsen är polisanmäld.