Utskicket från Svensk Infrastruktur (SI)

Som ni säkert redan lagt märke till har SI har fått tillräckligt underlag och lägger nu fiber i området. Planering och genomförande sker i tvåveckorsperioder och starten för första perioden är 12:e oktober. I samband med perioderna skickar SI ut information till berörda fastigheter.
I första utskicket fanns ett fel i materialet. Det stod att kommunen återställer asfalteringen – det är inte korrekt. SI själva kommer återställa asfalten.

Två saker att tänka på för oss medlemmar:

  • Det blir en intensiv höst där SI kommer ha entreprenadmaskiner, personal, material osv längs vägarna.  Vägarna är smala och deras arbete måste kunna göras samtidigt som skolbuss, sopbil och vi själva skall kunna använda vägarna. Visa varandra hänsyn och respekt under byggtiden.
  • Prata med era grannar så att alla fått del av SI’s erbjudande. Det är upp till var och en att själva bestämma hur man vill ha det. (Fibra har också skickat ut information men med nuvarande teckningsgrad för SI kommer troligen Fibra inte få tillräckligt underlag att jobba med. Men, som sagt, var och en bestämmer själv.)

Samfällighetsföreningen följer arbetet och kommer ha dagliga avstämningar med SI. Vidare bevakar vi att vägen återställs efter genomfört arbete (besiktning är redan gjord i området och sträckning för fibern är godkänd av kommunen och föreningen).

Information om pågående arbeten, eventuella avstängningar osv kommer SI delge berörda fastigheter brevledes vartefter.