Tonnagebegränsning fr.o.m. 25/2

I samband med det snabba väderomslaget har det, när snö och is försvann, visat sig att vi på ett par ställen i området fått skador på vägen. För att undvika att skadorna växer sig större begränsas tonnaget från och med 25:e februari.
Det betyder att vi, tidigare än vanligt, begränsar bruttovikten på våra vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening till 4 ton.

Tonnagebegränsning fr.o.m. 2019-02-19

Plötsliga och ihållande värmen sätter igång tjällossningen. Det betyder att vi, tidigare än vanligt, begränsar bruttovikten på våra vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening till 4 ton. Dispens finns för räddningstjänsten och sophämtning.
Begränsningen gäller fr.o.m. 19:e februari 2019 och tills vidare.

Tonnagebegränsning fr.o.m. 2018-03-15

Tjällossningen har börjat och det betyder att vi begränsar bruttovikten på våra vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening till 4 ton.
Dispens finns för räddningstjänsten och sophämtning. Övrig trafik måste beviljas dispens av ordföranden eller styrelsen.

Begränsningen gäller fr.o.m. 15:e mars 2018 och tills vidare.