Föreningen välkomnar fibernätsinitiativ

Som de flesta av er säkert har märkt så är vårt område föremål för utbyggnad av fibernät. Styrelsen ställer sig positiv till att utveckla vårt område med fibernät och kommer ge de tillstånd som krävs för att genomföra detta. Vid en eventuell fiberinstallation kommer styrelsen ha talan i projekteringen beträffande fibergrävarbeten i och intill våra vägar.

En rekommendation är att samtliga tar sig tid till att sätta sig in i frågan och ta diskussionen med säljare från olika bolag. Oavsett vem det blir som gör arbetet tycker vi att det är viktigt att informera om att detta är på gång, vi vill ju inte att någon medlem missar informationen om att fiber är på gång.

Just nu är I synnerhet aktören Svensk Infrastruktur aktiv i vårt område och knackar dörr för att samla in anmälningar/avtal för uppkoppling mot deras fibernät. Säljare på Svensk Infrastruktur har meddelat att sista datum för anmälan är onsdagen den 30:e september 2015.