Besvärligt väglag

Det råder besvärligt väglag och det är stora svårigheter med halkbekämpning, inte bara i föreningens vägnät utan rent generellt i regionen och i landet.
Med anledning av det har styrelsen valt att sätta in extra åtgärder för att göra situationen bättre. En sådan åtgärd är att vi under kommande vecka (vecka 2) kommer vi ta in plog- och saltbil i området under förutsättning att det blir lite varmare. Detta för att kunna få bort is och spår och på så vis förbättra väglaget på basvägen.
Vänligen var extra försiktiga på grund av det svåra väglaget. Tack för er förståelse och samarbete.

Beläggningsarbeten i området

Nästa vecka kommer de ske förbättringar av vägbeläggningen. Insatserna presenterades i förvaltningsplanen på stämman och kommer genomföras i olika steg under de närmsta veckorna. Redan på måndag kommer det anläggas vägbulor på Väsbyvägen upp mot stationen, därefter följer beläggning/reparation av infarten till området. Sen kommer det andra vartefter när det gäller beläggningar. Följ eventuella instruktioner från entreprenören och eventuell skyltning
Ta det också lite extra försiktigt, se upp för maskinerna och visa hänsyn till varandra och till de som arbetar med att förbättra våra vägar.

Vatten och Avlopp kl 22:00 på torsdag 14/11

Eskilstuna Energi och Miljö har annonserat ett planerat avbrott som berör vårt område. Avbrottet sker med starttid: 14 nov 22:00 – klart: 15 nov 04:30
Från kl. 22:00 på torsdag 14/11 fram till fredag 15/11 kl. 04:30 kommer vattnet att stängas av på nedan angivna gator, detta p g a ett reparationsarbete på ledningsnätet i området.
Mer finns att läsa här.
Tumbovägen 20-30, 19-29, Laxvägen, Abborrvägen, Braxenvägen, Väsbyvägen, Karpvägen, Harrvägen, Rödingvägen, Brohammarvägen, Lilla Munkhammarvägen, Pottskärsvägen, Granhammarvägen, Jungfruhammarvägen, Höghammarvägen, Sjöhammarvägen och Björkhammarvägen

Viktigt om framkomligheten på Väsbyvägen 6/11!

Nästa vecka (troligen den 6/11) kommer vi att göra steg två avseende förbättringar av vägbeläggningen. Insatsen sker på Väsbyvägen vilket kommer innebära starkt begränsad framkomlighet där. Entreprenören kommer själv ombesörja skyltning för att leda om trafiken under dagen. Följ skyltningen (innebär bl.a. att vi kommer ta gång- och cykelvägen längs Abborrvägen och järnvägen i anspråk för biltrafik) .
Ta det lite extra försiktigt under den här tiden, se upp för entreprenadmaskinerna och visa hänsyn till de som arbetar med att förbättra våra vägar.

Asfaltering

Nästa vecka (troligen i början av veckan) kommer vi att bättra på asfalteringen på några ställen i området. Ta det lite extra försiktigt under den tiden, se upp för entreprenadmaskinerna och visa hänsyn till de som arbetar med att förbättra våra vägar. Detta är första steget, steg två sker i november.

Sandsopning i slutet av veckan

Vi har fått besked om att sandsopning kommer ske 11:e och/eller 12:e april.  Du kan underlätta sandsopningen genom att inte parkera fordon längs vägen och genom att ta bort saker så som soptunnor, cyklar, mopeder och liknande som annars kan hindra städfordonen.
Tack på förhand!