Tonnagebegränsning fr.o.m. 2015-03-08

Tjällossningen har börjat och det betyder problem för våra vägar. Därför begränsas bruttovikten på våra vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening till 4 ton enligt 10 kap 10§ trafikförordningen 1998:1276.
Begränsningen gäller fr.o.m. 8:e mars 2015 och tills vidare.