Mälhammarvägen stängs av helt fr.o.m. tisdagen 30/7 t.o.m. torsdagen 1/8

Föreningen har anlitat entreprenör som kommer utföra mark-, väg- och räckesarbeten i området runt bäcken (vid ”Lilla vita bron”).
Under V30 påbörjas förberedande arbeten.
I mitten av V31 (31/7-1/8) hålls vägen helt stängd för att arbetet skall kunna utföras snabbt, säkert och effektivt med kortast möjliga störning för medlemmar i vår förening och andra som använder vägen för att ta sig vidare mot exempelvis Mälhammar. Avstängningen gäller såväl fotgängare, cyklister som andra fordon. Blåljusverksamheter, sopbilen etc. är informerad om avstängningen. Respektera att detta kommer vara en arbetsplats.
Återstående arbete utförs fram t.o.m. 15/8 då arbetet enligt plan skall vara färdigställt. Om det sker förändringar av tidplanen kommer det meddelas här på webbplatsen – men avsikten är att i alla fall avstängningen ska ligga fast i planen för allas möjlighet att planera och för att inte äventyra säkerhet på arbetsplatsen.

Karta
Schematisk kartbild som visar var avstängningen sker.

Avstängningen berör främst boende i och besökare till Lilla Munkhammar respektive Mälhammar. Skyltning och omledning av trafik sker via Tumbo.
(Klicka på bilden för att förstora den.)

Nya bostäder i Kvicksund

Tidigare genomförd ortsanalys och utvecklingsplan tas vidare i kommunens planeringsprocess. Planeringen rör i allra högsta grad samfälligheten – planområdet ligger i anslutning till Väsbyvägen och järnvägsstationen och avser villabebyggelse och flerbostadshus i stationsnära lägen.

Än så länge har styrelsen inte mer information än vad som finns tillgänglig på kommunens webbplats, men styrelsen följer arbetet och har kontakt med kommunen samt berörda myndigheter för att få reda på mer om hur utvecklingen påverkar samfälligheten.

Vill man själv följa kommunens process gör man det lämpligast via kommunens webbplats för Stadsutveckling>>

Vad händer kring fastigheterna Tumbo-Väsby 3:96 och 3:82?

Styrelsen har fått frågor om vad som kring det området.

Det som pågår är att markägaren genomför skötsel i området vilket innebär röjning av sly och gallring, framför allt av dålig skog som riskerar falla.

Både styrelsen och enskilda medlemmar har önskat att skogen tas omhand för att inte utgöra en fara för intilliggande fastigheter och för de som passerar på stigar och gång- och cykelvägar.

Resultatet kommer att bli bra för alla i och omkring området.

Årsmöte 2024 äger rum 26/2 kl 19:00

Kallelsen dyker upp i era brevlådor. Årsstämma för Kvicksunds Västra Samfällighetsförening kommer att hållas måndagen 26/2 kl. 19:00 i klubbhuset, Kvicksunds sportklubb.

Underlaget till kallelsen kommer att läggas upp på hemsidan senast tre veckor innan mötet, materialet finns då också hos styrelsens medlemmar.
Ni hittar underlaget här>>

Kom ihåg att rapportera eventuella ägarbyten, endera direkt till styrelsen alternativt via hemsidans formulär för ägarbyte.

Besvärligt väglag

Det råder besvärligt väglag och det är stora svårigheter med halkbekämpning, inte bara i föreningens vägnät utan rent generellt i regionen och i landet.
Med anledning av det har styrelsen valt att sätta in extra åtgärder för att göra situationen bättre. En sådan åtgärd är att vi under kommande vecka (vecka 2) kommer vi ta in plog- och saltbil i området under förutsättning att det blir lite varmare. Detta för att kunna få bort is och spår och på så vis förbättra väglaget på basvägen.
Vänligen var extra försiktiga på grund av det svåra väglaget. Tack för er förståelse och samarbete.