Information

Avgifter

Årsavgift

Som ägare till en fastighet som ingår i Kvicksund Västra Samfällighetsförening blir man automatiskt medlem i gemensamhetsanläggningen som föreningen förvaltar (Munkhammar GA:2). Medlemskapet är inte frivilligt utan en lagstadgad och ovillkorlig skyldighet för fastighetsägare i samfälligheten.
Vid årsstämman beslutas om en utgifts- och inkomststat (en budget) utifrån vad som behöver göras inom föreningens område. Samtidigt beslutas också om en avgift för varje andel (en fastighet kan ha en eller flera andelar). Avgiften ska täcka kostnaderna som föreningen har för drift och underhåll av gemensamhetsanläggningen.
I det följande görs en förenklad beskrivning av vad som gäller och hur föreningen hanterar avgiften (för den intresserade finns mer att läsa i Anläggningslagen som reglerar detta samt i föreningens stadgar):

 • Betalning av avgiften är lagstadgad.
  Som ägare är man skyldig att betala den avgift som stämman beslutar.
 • Grunden/underlaget för betalningen är debiteringslängden.
  I debiteringslängden anges hur mycket var och en ska betala.
 • Formellt räcker det med att debiteringslängden är framlagd på stämman och att utgifts- och inkomststaten blivit beslutad för att man ska vara skyldig att betala.
  I Kvicksund Västra Samfällighetsförening delar vi dock alltid ut en faktura för inbetalning och påminner minst en gång. Därefter överlämnas ärendet till Kronofogden.
 • Om en fastighet har flera delägarna är de solidariskt ansvariga för att avgiften för fastigheten betalas vilket innebär att hela avgiften kan begäras av endera delägare.
 • Fakturorna delas ut direkt i brevlådorna inom någon vecka efter årsstämman som normalt hålls i slutet av februari. För ägare skrivna på annan ort skickas fakturan med vanlig postgång. Man är skyldig att betala avgiften oavsett om man får en faktura eller ej, därför är det bra att planera för betalningen om man exempelvis är bortrest.
 • Vid ägarbyte är det viktigt att dels meddela styrelsen, dels tala om för den nya ägaren att fastigheten har andel(ar) i föreningen.
  Ett tips är att komma överens med nya ägaren om hur man eventuellt skall dela på avgiften (exempelvis baserat på hur stor del av året man ägt fastigheten).
  Viktigt: Föreningen ställer alltid fakturan till ägare enligt debiteringslängden, något annat kan föreningen inte göra.

Anslutningsavgift

För nybildade fastigheter betalas en anslutningsavgift till föreningen. Avgiftens storlek beräknas av Lantmäteriet i samband med bildningen och tilldelning av andelstal för fastigheten.