Tonnagebegränsning fr.o.m. 2016-03-14

Tjällossningen har börjat och det betyder problem för våra vägar. Därför begränsas bruttovikten på våra vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening till 4 ton enligt 10 kap 10§ trafikförordningen 1998:1276.
Begränsningen gäller fr.o.m. 14:e mars 2016 och tills vidare.