Tonnagebegränsning fr.o.m. 2015-03-08

Tjällossningen har börjat och det betyder problem för våra vägar. Därför begränsas bruttovikten på våra vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening till 4 ton enligt 10 kap 10§ trafikförordningen 1998:1276.
Begränsningen gäller fr.o.m. 8:e mars 2015 och tills vidare.

Trafikmätning oktober 2014

Under perioden 7-15/10 genomförde vi en trafikmätning på Väsbyvägen. Mätningen genomfördes med hjälp av kommunen och nu har deras rapport kommit. Sammanställningen av resultatet hittar ni här. Rapporten i sin helhet finns hos styrelsen. Med anledning av resultatet kommer detta tas upp på stämman i februari 2015.