Hyvling och saltning av grusvägar

Under vecka 20 kommer saltning och hyvling att ske inom vårt område. Vi ber er därför att hålla vägarna fria från fordon och liknande så att entreprenörerna kan göra ett bra jobb.