Viktigt information från Trafikverket

Trafikverket utför underhållsarbete på Kvicksundbron på väg 56 i Kvicksund. Arbetet påbörjas i maj 2016 och pågår till december 2017. Mer information finns att läsa på trafikverkets hemsidan: Broarbete på Kvicksundsbron