Asfaltering

Nästa vecka (troligen i början av veckan) kommer vi att bättra på asfalteringen på några ställen i området. Ta det lite extra försiktigt under den tiden, se upp för entreprenadmaskinerna och visa hänsyn till de som arbetar med att förbättra våra vägar. Detta är första steget, steg två sker i november.

Dålig betalningsdisciplin

Alla fastighetsägare som är medlemmar i samfällighetsföreningen ska betala samfällighetsavgift. Avgiften beslutades vid stämman 2019-02-28 av förenings medlemmar och den är tvingande enligt lagen om förvaltning av samfälligheter.

I år har föreningen dessvärre haft problem att få in avgiften från ett 20-tal medlemmar. Efter påminnelse skickar vi dessa ärenden till inkasso. Om ni vet med er att ni missat att erlägga avgiften – gör det skyndsamt för att inte hamna hos inkasso med ytterligare extraavgifter som följd.

(För mer information om hur det fungerar med avgifter finns att läsa här>>)

Sandsopning i slutet av veckan

Vi har fått besked om att sandsopning kommer ske 11:e och/eller 12:e april.  Du kan underlätta sandsopningen genom att inte parkera fordon längs vägen och genom att ta bort saker så som soptunnor, cyklar, mopeder och liknande som annars kan hindra städfordonen.
Tack på förhand!

Tonnagebegränsning fr.o.m. 2019-02-19

Plötsliga och ihållande värmen sätter igång tjällossningen. Det betyder att vi, tidigare än vanligt, begränsar bruttovikten på våra vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening till 4 ton. Dispens finns för räddningstjänsten och sophämtning.
Begränsningen gäller fr.o.m. 19:e februari 2019 och tills vidare.

Valberedningen söker ny medlem för styrelsearbete

Till kommande årsmöte söker valberedningen efter en medlem som är intresserad av att delta i styrelsearbetet. Vi söker dig som har viss vana från liknande styrelsearbete, kunskap om vägar är också en fördel. Hör av dig till Valberedningen, Peter Lindqvist 076-8755755, eller maila till styrelsen@kvicksundsvastra.se om du är intresserad eller har tips på lämpliga kandidater.