Sandsopning i slutet av veckan

Vi har fått besked om att sandsopning kommer ske 11:e och/eller 12:e april.  Du kan underlätta sandsopningen genom att inte parkera fordon längs vägen och genom att ta bort saker så som soptunnor, cyklar, mopeder och liknande som annars kan hindra städfordonen.
Tack på förhand!

Tonnagebegränsning fr.o.m. 2019-02-19

Plötsliga och ihållande värmen sätter igång tjällossningen. Det betyder att vi, tidigare än vanligt, begränsar bruttovikten på våra vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening till 4 ton. Dispens finns för räddningstjänsten och sophämtning.
Begränsningen gäller fr.o.m. 19:e februari 2019 och tills vidare.

Valberedningen söker ny medlem för styrelsearbete

Till kommande årsmöte söker valberedningen efter en medlem som är intresserad av att delta i styrelsearbetet. Vi söker dig som har viss vana från liknande styrelsearbete, kunskap om vägar är också en fördel. Hör av dig till Valberedningen, Peter Lindqvist 076-8755755, eller maila till styrelsen@kvicksundsvastra.se om du är intresserad eller har tips på lämpliga kandidater.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.  Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Med personuppgift menas all information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som lever. Till exempel namn, personnummer, adress och telefonnummer samt e-postadress. Även bilder och ljudupptagningar kan klassas som personuppgifter. En nyhet i förordningen är också att det finns sanktioner, skadestånd samt administrativ sanktionsavgift, om man bryter mot förordningen, detta fanns inte i personuppgiftslagen.

Kvicksunds västra samfällighetsförening behandlar endast nödvändiga personuppgifter för att driva verksamheten. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra medlemmar, bjuda in till stämma och på andra sätt kommunicera med samfällighetens medlemmar. Vem som hanterar uppgifterna, vilka uppgifterna är och hur hanteringen går till har vi förtecknat i en riktlinje för personuppgiftsbehandling.

Tonnagebegränsning fr.o.m. 2018-03-15

Tjällossningen har börjat och det betyder att vi begränsar bruttovikten på våra vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening till 4 ton.
Dispens finns för räddningstjänsten och sophämtning. Övrig trafik måste beviljas dispens av ordföranden eller styrelsen.

Begränsningen gäller fr.o.m. 15:e mars 2018 och tills vidare.

Asfaltering måndagen 9/10

Som vi tidigare meddelat kommer asfaltering ske i området under vecka 41. Dagen är bestämd och det blir måndagen 9/10. Asfalteringen kräver avstängning under arbetstiden med anledning av att det inte finns utrymme att passera maskinerna. Vänligen respektera avstängningen och håll vägen fri så att entreprenören kan göra ett bra jobb.