Tonnagebegränsning fr.o.m. 2019-02-19

Plötsliga och ihållande värmen sätter igång tjällossningen. Det betyder att vi, tidigare än vanligt, begränsar bruttovikten på våra vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening till 4 ton. Dispens finns för räddningstjänsten och sophämtning.
Begränsningen gäller fr.o.m. 19:e februari 2019 och tills vidare.