Sandsopning i slutet av veckan

Vi har fått besked om att sandsopning kommer ske 11:e och/eller 12:e april.  Du kan underlätta sandsopningen genom att inte parkera fordon längs vägen och genom att ta bort saker så som soptunnor, cyklar, mopeder och liknande som annars kan hindra städfordonen.
Tack på förhand!