Viktigt om framkomligheten på Väsbyvägen 6/11!

Nästa vecka (troligen den 6/11) kommer vi att göra steg två avseende förbättringar av vägbeläggningen. Insatsen sker på Väsbyvägen vilket kommer innebära starkt begränsad framkomlighet där. Entreprenören kommer själv ombesörja skyltning för att leda om trafiken under dagen. Följ skyltningen (innebär bl.a. att vi kommer ta gång- och cykelvägen längs Abborrvägen och järnvägen i anspråk för biltrafik) .
Ta det lite extra försiktigt under den här tiden, se upp för entreprenadmaskinerna och visa hänsyn till de som arbetar med att förbättra våra vägar.