Dålig betalningsdisciplin

Alla fastighetsägare som är medlemmar i samfällighetsföreningen ska betala samfällighetsavgift. Avgiften beslutades vid stämman 2019-02-28 av förenings medlemmar och den är tvingande enligt lagen om förvaltning av samfälligheter.

I år har föreningen dessvärre haft problem att få in avgiften från ett 20-tal medlemmar. Efter påminnelse skickar vi dessa ärenden till inkasso. Om ni vet med er att ni missat att erlägga avgiften – gör det skyndsamt för att inte hamna hos inkasso med ytterligare extraavgifter som följd.

(För mer information om hur det fungerar med avgifter finns att läsa här>>)