Vatten och Avlopp kl 22:00 på torsdag 14/11

Eskilstuna Energi och Miljö har annonserat ett planerat avbrott som berör vårt område. Avbrottet sker med starttid: 14 nov 22:00 – klart: 15 nov 04:30
Från kl. 22:00 på torsdag 14/11 fram till fredag 15/11 kl. 04:30 kommer vattnet att stängas av på nedan angivna gator, detta p g a ett reparationsarbete på ledningsnätet i området.
Mer finns att läsa här.
Tumbovägen 20-30, 19-29, Laxvägen, Abborrvägen, Braxenvägen, Väsbyvägen, Karpvägen, Harrvägen, Rödingvägen, Brohammarvägen, Lilla Munkhammarvägen, Pottskärsvägen, Granhammarvägen, Jungfruhammarvägen, Höghammarvägen, Sjöhammarvägen och Björkhammarvägen