Beläggningsarbeten i området

Nästa vecka kommer de ske förbättringar av vägbeläggningen. Insatserna presenterades i förvaltningsplanen på stämman och kommer genomföras i olika steg under de närmsta veckorna. Redan på måndag kommer det anläggas vägbulor på Väsbyvägen upp mot stationen, därefter följer beläggning/reparation av infarten till området. Sen kommer det andra vartefter när det gäller beläggningar. Följ eventuella instruktioner från entreprenören och eventuell skyltning
Ta det också lite extra försiktigt, se upp för maskinerna och visa hänsyn till varandra och till de som arbetar med att förbättra våra vägar.