Tonnagebegränsning fr.o.m. 2018-03-15

Tjällossningen har börjat och det betyder att vi begränsar bruttovikten på våra vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening till 4 ton.
Dispens finns för räddningstjänsten och sophämtning. Övrig trafik måste beviljas dispens av ordföranden eller styrelsen.

Begränsningen gäller fr.o.m. 15:e mars 2018 och tills vidare.

Tonnagebegränsning fr.o.m. 2017-03-13

Tjällossningen har börjat och det betyder problem för våra vägar. Därför begränsas bruttovikten på våra vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening till 4 ton enligt 10 kap 10§ trafikförordningen 1998:1276.
Begränsningen gäller fr.o.m. 13:e mars 2017 och tills vidare.

Tonnagebegränsning fr.o.m. 2016-03-14

Tjällossningen har börjat och det betyder problem för våra vägar. Därför begränsas bruttovikten på våra vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening till 4 ton enligt 10 kap 10§ trafikförordningen 1998:1276.
Begränsningen gäller fr.o.m. 14:e mars 2016 och tills vidare.

Tonnagebegränsning fr.o.m. 2015-03-08

Tjällossningen har börjat och det betyder problem för våra vägar. Därför begränsas bruttovikten på våra vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening till 4 ton enligt 10 kap 10§ trafikförordningen 1998:1276.
Begränsningen gäller fr.o.m. 8:e mars 2015 och tills vidare.