Tonnagebegränsning fr.o.m. 2018-03-15

Tjällossningen har börjat och det betyder att vi begränsar bruttovikten på våra vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening till 4 ton.
Dispens finns för räddningstjänsten och sophämtning. Övrig trafik måste beviljas dispens av ordföranden eller styrelsen.

Begränsningen gäller fr.o.m. 15:e mars 2018 och tills vidare.