Vildsvin i området

Vildsvin

Styrelsen uppmärksammades på att vildsvin rör sig vid Pottskär. Medlemmar funderade på om dessa är farliga, om och i så fall vem som får skjuta dem osv.
Vi kontaktade kommunens jägare som lovade ta sig en titt runt Pottskär för att se vad som kan göras, kanske redan nu ikväll. Vi är tacksamma för snabb respons förstås.
Det är för övrigt endast kommunens jägare som får hantera detta på kommunens mark och det finns överhuvudtaget mycket regler kring jakt – så det är inget föreningen kan eller kommer ägna sig åt.
Utöver det två bra tips från jägaren:
– Dels att om man får problem med att de tar sig in på tomterna så fungerar elstängsel bra och det är då lämpligt att man går ihop i grannskapet för att få ner kostnaden.
– Dels en läsvärd skrift som Göteborgs Stad har tagit fram i syfte att beskriva vildsvinen, hur dom reagerar, hur man ska bete sig om man träffar på vildsvin osv. Skriften hittar ni här: Frågor och svar angående vildsvin.

Vägplan i projekt GC-väg Kvicksund-Tumbo

Fram till 29:e november 2020 kan man lämna synpunkter i ärendet till Trafikverket (Ärendenummer: TRV 2019/130047).
Syftet är bl.a. att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister och bidra till minskad miljöpåverkan genom att ge möjlighet till ökad cykelpendling, vidare bidrar det till ökad cykelturism i ett kulturhistoriskt område.
Även trafikplats Gröndal kommer byggas om för att öka trafiksäkerheten.

Synpunkter på projektet lämnas i trafikverkets formulär och på Trafikverkets hemsida finns också information om projektet och det aktuella samrådet (Samrådstid 11-29 november 2020).

Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund

”Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund” finns nu att ladda ner på kommunens webbsida. Där kan man läsa mer om processen och innehållet.
Bl.a. kan man läsa mer om processen inför antagandet i informationsbrevet.
Det finns också en samrådsredogörelse för den som är intresserad.

Kommunen skriver att:

Västerås stad och Eskilstuna kommun har tillsammans tagit fram Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund. Handlingen ska vara en inspiration och vägledning för olika utvecklingsprojekt i Kvicksund, med olika initiativtagare. Planen togs fram i dialog med kvicksundsbor, föreningar och företagare.

Vi har sammanställt alla synpunkter som kom in skriftligt under samrådstiden i en samrådsredogörelse. […] Handlingen godkändes av kommunstyrelsen i Västerås 29 april 2020 och i kommunfullmäktige i Eskilstuna 14 maj 2020.

Uppdatering: Samrådsredogörelsen finns i en ny version efter uppdateringar. Ni hittar den nya versionen här.