Vildsvin i området

Vildsvin

Styrelsen uppmärksammades på att vildsvin rör sig vid Pottskär. Medlemmar funderade på om dessa är farliga, om och i så fall vem som får skjuta dem osv.
Vi kontaktade kommunens jägare som lovade ta sig en titt runt Pottskär för att se vad som kan göras, kanske redan nu ikväll. Vi är tacksamma för snabb respons förstås.
Det är för övrigt endast kommunens jägare som får hantera detta på kommunens mark och det finns överhuvudtaget mycket regler kring jakt – så det är inget föreningen kan eller kommer ägna sig åt.
Utöver det två bra tips från jägaren:
– Dels att om man får problem med att de tar sig in på tomterna så fungerar elstängsel bra och det är då lämpligt att man går ihop i grannskapet för att få ner kostnaden.
– Dels en läsvärd skrift som Göteborgs Stad har tagit fram i syfte att beskriva vildsvinen, hur dom reagerar, hur man ska bete sig om man träffar på vildsvin osv. Skriften hittar ni här: Frågor och svar angående vildsvin.