Byte av vattenledning

ESEM (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö) ska byta vattenledning, Abborrvägen och Braxenvägen berörs.  Jobbet sker under perioden v.25-v.35.
Visa extra hänsyn och ta det försiktigt i området under den tiden arbetet pågår.
En karta som visar berört område hittar du här.