Beläggningsarbete Lilla Munkhammar

Planerat beläggningsarbete på Lilla Munkhammarvägen kommer ske måndagen den 30/8. Ungefär från nr 8 till nr 24 (över gärdet och fram till svängen in mot Höghammarvägen). Under arbetet kommer framkomligheten vara starkt begränsad.