Mailproblem

Den mailtjänst föreningen använder har krånglat. Vi har fått mail till föreningen, men det har under en okänd tidsperiod (sensommaren) varit problem med att mail från föreningen inte levererats. Minst sagt olyckligt men utanför vår kontroll. Vet ni med er att ni skickat mail och väntar på svar så kan det bero på att vi skickat svar som inte kommit fram. I så fall ombeds ni kontakta oss igen via hemsidan.