Röjningsarbete vid stationsområdet

Den 12/9 kommer Park- och Naturavdelningen röja vid stationen. Det innebär att cykelparkeringen är avstängd den dagen.