Beläggningsarbeten 2017

(Artikeln uppdaterades 20170916 & 20170918)

Planeringen är att beläggningsarbeten, vilka beslutades på årsmötet, kommer ske under närmsta veckorna. Delar av huvudvägen genom området (Väsbyvägen och Mälhammarvägen), Brohammarvägen, Höghammarvägen, Sjöhammarvägen, Granhammarvägen samt Björkhammarvägen omfattas av upprustningen.

Det innebär en del begränsningar vad gäller framkomlighet. Vi förutsätter att alla hjälper till att underlätta arbetet för entreprenören genom att visa hänsyn, följa entreprenörens eventuella hänvisningar och hålla fritt från fordon. Detta för att arbetet skall kunna genomföras snabbt och smidigt med hög kvalitet. Tänk också på att entreprenadmaskiner kommer finnas i området – tala med barnen och sänk farten!

OBS! Arbetet kommer ske i tre omgångar. Grusvägarna kommer först hyvlas (1) och sedan beläggas (2) med samma typ av beläggning som lades på Stationsvägen. Planen är att hyvling sker 18 september och beläggning sker 21 september. Därefter kommer basvägen beläggas med asfalt (3), vilket sker under vecka 41. Valet av dag beror på vädret. Asfalteringen kräver avstängning under arbetstiden med anledning av att det inte finns utrymme att passera maskinerna. Vi kommer meddela på hemsidan så snart vi har mer exakt tidpunkt. Även eventuella omledningsvägar läggs ut på hemsidan. Ex. Abborrvägen genom skogen fram till Rödingevägen eller över Tumbo förbi Munkhammar gård.