Ny hastighet i området!

Under denna vecka skyltas det om i området eftersom nya hastighetsbestämmelser träder i kraft. Detta är en följd av olika saker. Dels har skyltningen tidigare varit otydlig vilket kommunen nu korrigerar, dels har föreningen ansökt om att få till stånd en generell sänkning av hastigheten i hela området. Detta mot bakgrund av tidigare genomförd trafikmätning.

Motiveringen är kort och gott att området har utvecklats och blivit relativt tättbebyggt. Ett område där många människor vistas och där det saknas trottoarer och cykelvägar. Vägarna är dessutom smala och skall delas mellan fotgängare, cyklister och andra fordon. Vi hoppas och tror att den nya skyltningen gör det tydligare både för medlemmar och besökare. Vidare också att hastighetsbegränsningarna respekteras och på så vis bidrar till en säkrare trafikmiljö.