Beläggningsarbete 2016 v35

Under vecka 35 pågick beläggningsarbeten på vägsträckan till stationsområdet samt på Jungfruhamnsvägen. Arbetet färdigställdes under samma vecka men orsakade förstås lite begränsningar i framkomligheten på de aktuella vägsträckorna. Vi hoppas ni har förståelse för det och uppskattar resultatet – en bättre väg!