Vägslåtter

Vägslåtter kommer att ske veckan efter midsommar för att spara blommor till midsommarafton då många familjer plockar sina blommor efter dikeskanten i området.
Per Sjögren (Maskinringen) utför arbetet med sin traktor.