Avslutning på fiberprojektet

Svensk Infrastruktur har tillsammans med föreningen gjort en besiktning av vägarna efter genomförandet av fiberprojektet i området. Inga konstigheter, de skador vi tillsammans med leverantören identifierat kommer att åtgärdas inom ett par veckor. Tänk på att inte köra sönder diken och vägkanter då ny jord lagts ut och gräsfrö såtts.