Angående skadan vid infarten till vårt område

Fler av er kanske undrar över skadan vid infarten till vårt område? Vi har pratat med med Trafikverket om skadan och nu har ordföranden också tillskrivit dem. Vi hoppas naturligtvis på att skadan skall lagas skyndsamt, med just nu har vi inget besked från Trafikverket när det kommer att ske.