Varför finns inte styrelseprotokollen på hemsidan?

Styrelseprotokoll
Foto: Torgny Björn (2003)

Styrelsens protokoll är inte offentliga och det finns fler orsaker till detta. En sådan är att styrelsen ibland har att fatta beslut som kan gälla enskilda fastighetsägare och som andra fastighetsägare inte kan, ska eller få ha kännedom om.