Vattenledningsbytet

Den 25:e juni informerade vi om ett kommande vattenledningsbyte vilket skulle vara slutfört vecka 35. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) har dock blivit försenade och arbetet kommer fortgå.
ESEM meddelade att man under vecka 36 tvingas att helt stänga av vägen in till vårt område (Väsbyvägen, direkt efter järnvägsbron) – troligen under ett par dagar. Visa extra hänsyn, ta det försiktigt och följ deras skyltning för omledning av trafiken.
ESEM kommer informera blåljusverksamheter och skolskjutsar.

Föreningen har fått information om detta sent och vi har tyvärr ingen mer/annan information för tillfället. Har ni frågor om detta ber vi er kontakta ESEM.
Föreningen hoppas kunna få mer information under måndagen.

Vildsvin i området

Vildsvin

Styrelsen uppmärksammades på att vildsvin rör sig vid Pottskär. Medlemmar funderade på om dessa är farliga, om och i så fall vem som får skjuta dem osv.
Vi kontaktade kommunens jägare som lovade ta sig en titt runt Pottskär för att se vad som kan göras, kanske redan nu ikväll. Vi är tacksamma för snabb respons förstås.
Det är för övrigt endast kommunens jägare som får hantera detta på kommunens mark och det finns överhuvudtaget mycket regler kring jakt – så det är inget föreningen kan eller kommer ägna sig åt.
Utöver det två bra tips från jägaren:
– Dels att om man får problem med att de tar sig in på tomterna så fungerar elstängsel bra och det är då lämpligt att man går ihop i grannskapet för att få ner kostnaden.
– Dels en läsvärd skrift som Göteborgs Stad har tagit fram i syfte att beskriva vildsvinen, hur dom reagerar, hur man ska bete sig om man träffar på vildsvin osv. Skriften hittar ni här: Frågor och svar angående vildsvin.

Tonnagebegränsning fr.o.m. 25/2

I samband med det snabba väderomslaget har det, när snö och is försvann, visat sig att vi på ett par ställen i området fått skador på vägen. För att undvika att skadorna växer sig större begränsas tonnaget från och med 25:e februari.
Det betyder att vi, tidigare än vanligt, begränsar bruttovikten på våra vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening till 4 ton.

Vägplan i projekt GC-väg Kvicksund-Tumbo

Fram till 29:e november 2020 kan man lämna synpunkter i ärendet till Trafikverket (Ärendenummer: TRV 2019/130047).
Syftet är bl.a. att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister och bidra till minskad miljöpåverkan genom att ge möjlighet till ökad cykelpendling, vidare bidrar det till ökad cykelturism i ett kulturhistoriskt område.
Även trafikplats Gröndal kommer byggas om för att öka trafiksäkerheten.

Synpunkter på projektet lämnas i trafikverkets formulär och på Trafikverkets hemsida finns också information om projektet och det aktuella samrådet (Samrådstid 11-29 november 2020).

Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund

”Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund” finns nu att ladda ner på kommunens webbsida. Där kan man läsa mer om processen och innehållet.
Bl.a. kan man läsa mer om processen inför antagandet i informationsbrevet.
Det finns också en samrådsredogörelse för den som är intresserad.

Kommunen skriver att:

Västerås stad och Eskilstuna kommun har tillsammans tagit fram Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund. Handlingen ska vara en inspiration och vägledning för olika utvecklingsprojekt i Kvicksund, med olika initiativtagare. Planen togs fram i dialog med kvicksundsbor, föreningar och företagare.

Vi har sammanställt alla synpunkter som kom in skriftligt under samrådstiden i en samrådsredogörelse. […] Handlingen godkändes av kommunstyrelsen i Västerås 29 april 2020 och i kommunfullmäktige i Eskilstuna 14 maj 2020.

Uppdatering: Samrådsredogörelsen finns i en ny version efter uppdateringar. Ni hittar den nya versionen här.

Beläggningsarbeten i området

Nästa vecka kommer de ske förbättringar av vägbeläggningen. Insatserna presenterades i förvaltningsplanen på stämman och kommer genomföras i olika steg under de närmsta veckorna. Redan på måndag kommer det anläggas vägbulor på Väsbyvägen upp mot stationen, därefter följer beläggning/reparation av infarten till området. Sen kommer det andra vartefter när det gäller beläggningar. Följ eventuella instruktioner från entreprenören och eventuell skyltning
Ta det också lite extra försiktigt, se upp för maskinerna och visa hänsyn till varandra och till de som arbetar med att förbättra våra vägar.