Liten påminnelse om hur avgifter hanteras

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om hur vi hanterar avgifter och vilken lagstiftning som reglerar hanteringen av avgifter.
Hanteringen finns beskriven här>>.