Trafikstörning 24/2

Efter klockan nio på fredag morgon den 24/2 kommer man behöva gräva ett dike genom vägen. Grävningen sker i närheten av T-korsningen Lilla Munkhammarvägen och Pottskärsvägen.  Under tiden arbetet pågår kommer vägen inte vara framkomlig. Arbetet förväntas pågå en mycket kort tid. Arbetet syftar till att gräva för el till nya belysningsstolpar. Arbetet sker på föreningens initiativ, men vi blev överraskade över att entreprenören tog tag i det så snabbt. Därav den sena informationen. Vi ber om överseende med detta.