Vad är slitageavgift?

Tänk på att Ni vid större byggnationer måste kontakta styrelsen för ett avtal om ersättning för slitage och skador. Avtalet bygger enkelt förklarat på att man erlägger en deposition som används för att reglera kostnader för eventuellt extra slitage eller skada. (Besiktning av vägen sker alltså både före och efter det att byggnationen utförs.)
Följande brev, Information om slitageavgift, ger mer information om detta.
Behöver ni för egen del teckna ett avtal med föreningen finns en mall här:
Avtalsmall för slitage