Årsmöte 2021 äger rum utomhus 27/2 kl 10:30

Kallelsen dyker upp i era brevlådor. Årsstämma för Kvicksunds Västra Samfällighetsförening kommer att hållas lördagen 27/2 kl. 10.30 utomhus vid Wäsby gård. Detta med anledning av pågående pandemi.

Underlaget finns här och fylls på varefter. Underlaget är komplett 14 dagar innan mötet.