Årsmöte 2018 äger rum 27/2 kl 19:00

Kallelsen dyker upp i era brevlådor. Årsstämma för Kvicksunds Västra Samfällighetsförening kommer att hållas tisdagen 27/2 kl. 19.00 i Tegelvikens samlingssal.

Underlaget finns här och fylls på varefter. Underlaget är komplett 14 dagar innan mötet.